Chi cục DTNN Mỹ Đức thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 600 tấn gạo nhập kho năm 2020

(20/07/2020)

 

I/ Thông tin chung:

1/ Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức.

2/ Địa chỉ: Thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội.

3/ Điện thoại: 02433734126.                     Fax: 02433734126

4/ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 18/QĐ-CCDTMĐ ngày 15/7/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức.

5/ Địa điểm thực hiện: Vùng kho Đồng Tâm (Thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội).

II/ Nội dung thông báo

Tên gói thầu

Phương thức và Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu đã bao gồm thuế (đồng)

Nguồn vốn

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp 600 tấn gạo nhập kho năm 2020

+ Phương thức: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

+ Hình thức: Chỉ định thầu rút gọn trong nước

57.000.000

Ngân sách Nhà nước

Trong tháng 7/2020

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/8/2020

Thời gian nhận báo giá: Trong giờ hành chính từ ngày 17/7/2020 đến 17h ngày 21/7/2020.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức xin thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: