Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Giám sát thi công xây dựngtheo Quyết định số 347/QĐ-CDTNB ngày 17/7/2020

(20/07/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256. 3812947; 0256.3812906; Fax: 0256.3827526

2. Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Giám sát thi công xây dựng

Chỉ định thầu rút gọn

25.262.000

25.262.000

Công ty TNHH Kiến Việt Thành

Quyết định số                                   347/QĐ-CDTNB   ngày    17/7/2020

Trọn gói

80 ngày (Kể từ ngày khởi công xây dựng)

 Các tin đã đưa ngày: