Chi cục DTNN Bình Lục thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc vác 1.000.000 kg gạo ĐX2020 nhập kho năm 2020

(20/07/2020)

 

- Địa chỉ: Xã Trung Lương – Huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại: 0226 3 860 163

1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 1.000.000 kg gạo ĐX2020 nhập kho năm 2020

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 1.000.000 kg gạo ĐX2020 nhập kho năm 2020

3. Giá gói thầu: : 84.000.000đ

( Số tiền bằng chữ: Tám mươi tư triệu đồng chẵn)

4. Giá trúng thầu: 84.000.000đ

( Số tiền bằng chữ: Tám mươi tư triệu đồng chẵn)

 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

6. Nhà thầu trúng thầu:

Gói thầu : Bà Nguyễn Thị Kim – Tổ trưởng tổ bốc vác. Địa chỉ: Đường Trần Thị Phúc –p. Trần Hưng Đạo – TP Phủ Lý  - Hà Nam

7. Loại hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 06/QĐ-CCDTBL ngày 17/7/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 1.000.000 kg ĐX nhập kho năm 2020” theo hình thức chỉ định thầu rút gọn./.

 Các tin đã đưa ngày: