Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo kết quả xếp hạng nhà thầu gói thầu số 01 và số 05 cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020

(20/07/2020)

 

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

- Địa chỉ: số 572 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Điện thoại: 0373.943.226 - 0373.940.397.   Fax: 0373.943.225.

2. Các gói thầu số 01 và số 05 cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

B. Nội dung chính về kết quả xếp hạng nhà thầu: Danh sách nhà thầu, gói thầu, giá dự thầu, xếp hạng nhà thầu:

Gói thầu (số)

Tên nhà thầu tham dự

Xếp hạng

Ghi chú

01

Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

2

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

1

 

05

Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

2

 

Công ty TNHH Vạn Lợi

1

 

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 607/QĐ-CDTTH ngày 13/7/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa./.

 Các tin đã đưa ngày: