Chi cục DTNN Từ Liêm thông báo mời thầu bốc xếp 1.500 tấn gạo nhập kho năm 2020

(20/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1.Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Từ Liêm

  • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Trại Gà P. Phú Diễn Quận Bắc Từ Liêm TP Hà Nội
  • Điện thoại: 0243.7640725               Fax: 0243.7640725

2. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chon nhà thầu: quyết định số 18/QĐ - CCTL ngày 20/7/2020 của Chi cục DTNN Từ Liêm về việc phê duyệt Kế hoạc lựa chọn nhà thầu và gói thầu thuê nhân công bốc xếp gạo nhập kho năm 2020.

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Thời nhận Báo giá

 

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ bốc xếp  nhập  gạo năm 2020

147.000.000(VBC Một trăm bốn mươi bảy triệu)

  Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày

20/7/2020 đến trước 9g ngày 24/7/2020

 

Trọng gói giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: