Chi cục DTNN Hòa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.000 tấn gạo Dự trữ Quốc gia nhập kho năm 2020 (Đợt 2)

(21/07/2020)

 

I/ Thông tin chung:

1/ Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình.

2/ Địa chỉ: Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3/ Điện thoại: 02183.841.863.                    

4/ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 96/QĐ-CCDTHB ngày 20/7/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình.

5/ Địa điểm thực hiện: Vùng kho Mông Hóa (Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

II/ Nội dung thông báo

Tên gói thầu

Phương thức và Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu đã bao gồm thuế (đồng)

Nguồn vốn

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp 1.000 tấn gạo nhập năm 2020 (Đợt 2)

 

+ Phương thức: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

+ Hình thức: Chỉ định thầu rút gọn trong nước

95.000.000

Ngân sách Nhà nước

Trong tháng 7/2020

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 15/8/2020

Thời gian nhận báo giá: Trong giờ hành chính từ 15h ngày 21/7/2020 đến 11h 30p ngày 24/7/2020.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình thông báo rộng rãi đến các nhà thầu theo đúng quy định hiện hành về đấu thầu./.

 Các tin đã đưa ngày: