Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu xử lý diệt và phòng mối xâm hại tại Kho dự trữ Thái Học, Kho dự trữ Quán Phấn, Kho dự trữ Ba Lăm

(22/07/2020)

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261- Nguyễn Lương Bằng - Phường Thanh Bình - TP Hải Dương

- ĐT: 02203.890.600                - Fax: 02203.890.870

2. Tên gói thầu: Xử lý diệt và phòng mối xâm hại tại Kho dự trữ Thái Học, Chi cục DTNN Nam Thanh; Kho dự trữ Quán Phấn, Chi cục DTNN Tứ Lộc; Kho dự trữ Ba Lăm, Chi cục DTNN Kim Thi.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Xử lý diệt và phòng mối xâm hại tại

tại Kho dự trữ Thái Học, Chi cục DTNN Nam Thanh; Kho dự trữ Quán Phấn, Chi cục DTNN Tứ Lộc; Kho dự trữ Ba Lăm, Chi cục DTNN Kim Thi

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

159.777.000

140.175.090

Công ty Cổ phần Khánh An

 

Quyết định số 271/QĐ-CDTHH ngày 22/7/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hải Hưng.

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà thầu không trúng thầu là:

- Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại T&T Việt Nam

- Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư Toàn Mỹ

Với lý do có giá dự thầu cao hơn so với giá dự thầu của nhà thầu trúng thầu.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo đến các nhà thầu tham gia dự thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo có mặt tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng, số 261 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương để ký kết hợp đồng./.

 Các tin đã đưa ngày: