Chi cục DTNN Tam Điệp thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp, sang bao 1.200 tấn gạo Dự trữ Quốc gia tại vùng kho Tam Điệp

(17/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Địa chỉ: Tổ 16, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  02293824384  

 2. Tên gói thầu:

Cung cấp nhân công bốc xếp, sang bao 1.200 tấn gạo Dự trữ Quốc gia tại vùng kho Tam Điệp Chi cục Dự trữ nhà nước Tam Điệp;

         

  1. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

 

TT

Tên

gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu  (đồng)

 

 

Giá trúng     thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu  (đồng)

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

QĐ phê duyệt kết quả LCNT

Gói thầu

Cung cấp nhân công bốc xếp, sang bao 1.200 tấn gạo DTQG nhập kho tại vùng kho Tam Điệp Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp

Chỉ định thầu rút gọn

99.600.000

99.600.000

Ông Đinh Văn Hiển, Đ/c . xóm Tân Văn , Kim Mĩ ,Kim sơn , Ninh Bình

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 15/8/2020

Quyết định số 53/QĐ – CCDTTĐ ngày 16  /7/2020

 Các tin đã đưa ngày: