Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua 20 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ

(03/07/2020)

Tên bên mời thầu: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Địa chỉ: Số 4, ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 02437625696; Fax: 02437625691.

1. Tên dự án: Mua vật tư thiết bị dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua 20 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ.

3. Số thông báo mời thầu: 20191079177.

4. Giá gói thầu: 16.910.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: Không có.

6. Nhà thầu trúng thầu: Không có nhà thầu trúng thầu.

7. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 352/QĐ-TCDT ngày 29/6/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua 20 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ.

8. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu: Không có./.

 Các tin đã đưa ngày: