Chi cục DTNN Nghĩa Hưng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp, đóng bao 800 tấn thóc ĐX nhập kho năm 2020

(06/07/2020)

 

 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ  Nhà nước Nghĩa Hưng

- Địa chỉ: Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

- Điện thoại/Fax: 02283 871 201

2. Tên chủ đầu tư: Nguyễn Văn Nam

3. Tên dự án (gói thầu): Cung cấp dịch vụ bốc xếp, đóng bao 800 tấn thóc  ĐX nhập kho năm 2020.

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ bốc xếp, đóng bao 800 tấn thóc ĐX nhập kho năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

86.000.000

86.000.000

Ông: Nguyễn Văn Nam, địa chỉ: xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến 15/8/2020

Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng kính báo để ông: Nguyễn Văn Nam được biết. Chi tiết nội dung xin liên hệ với đơn vị theo địa chỉ hoặc số điện thoại trên./.

 Các tin đã đưa ngày: