Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kho Dự trữ Hà Giang – giai đoạn 1

(06/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng  thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186  Đường Quang Trung  - Phường Tân Quang – TP.Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

Điện Thoại: 02073.822.292  -  Fax  : 0273.874.959

2. Tên dự án: Kho Dự trữ Hà Giang.

3. Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-TCDT ngày 01/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kho Dự trữ Hà Giang – giai đoạn 1.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

5. Đại diện chủ đầu quản lý dự án: Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Giang.

6. Tổng giá trị dự toán xây dựng công trình: 51.900.000.000 đồng.

(Năm mươi mốt tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn).

 B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:                               

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức Hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 6: Xây lắp Bể nước ngầm; Trạm bơm; Hệ thống cấp thoát nước ngoài  nhà; Hệ thống chống sét tổng thể; Hệ thống phòng cháy chữa cháy và cung cấp, thi công lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy; Hệ thống điện ngoài nhà; Đường dây 22kV & Trạm biến áp 180kVA; Cổng tường rào; Sân đường, bồn hoa: Đường dân sinh và di chuyển cột điện (bao gồm chi phí hạng mục chung)

13.063.339.866

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III năm 2020

Trọn gói

150 ngày

  2

Gói thầu số 11: Tư vấn lập HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSĐX gói thầu số 6.

30.086.236

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III năm 2020

Trọn gói

45 ngày

3

Gói thầu số 13: Giám sát thi công gói thầu  số 6.

249.301.451

NSNN

Chỉ định thầu

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III năm 2020

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp số 6

4

Gói thầu số 16: Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 6.

22.935.692

NSNN

Chào hàng cạnh tranh rút gọn, qua mạng

1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

Quý III năm 2020

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp số 6

5

Gói thầu số 17: Kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

237.596.696

NSNN

Chỉ định thầu

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý IV năm 2020

Trọn gói

45 ngày

Tổng giá gói thầu

13.603.259.941

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: