Chi cục DTNN Đông Anh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ nhập 700 tấn thóc đông xuân năm 2020

(06/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh

Địa chỉ: Xã Việt Hùng – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 388 32470                       Fax: (024) 388 3247

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ nhập 700 tấn thóc đông xuân năm 2020

 

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Giá phần thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp  nhập 700 tấn thóc năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Đồng

 

 

86.100.000 đồng

(Tám mươi sáu triệu một trăm nghìn  đồng chẵn)

Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại và Dịch vụ 345

 

Quyết định số 20/QĐ -CCĐA ngày 06/7/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Thời gian kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 31/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: