Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo danh sách nhà thầu có Hồ sơ đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu và kế hoạch mở Hồ sơ đề xuất về tài chính cung cấp 1.200 tấn gạo nhập tại Chi cục DTNN Khánh Hòa

(07/07/2020)

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo danh sách nhà thầu có Hồ sơ đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu và kế hoạch mở Hồ sơ đề xuất về tài chính cung cấp 1.200 tấn gạo nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa, cụ thể như sau:

1. Thông tin về gói thầu:   

- Tên gói thầu: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa.

- Phát hành HSMT từ 08 giờ ngày 15/6/2020 đến trước thời điểm đóng thầu (09 giờ ngày 06/7/2020).

- Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật: 10 giờ ngày 06/7/2020.

2. Danh sách nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu:

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên nhiên King Green;

- Công ty CP XNK Lương thực Thành Sang;

- Công ty TNHH Phát Tài.

3. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên nhiên King Green;

- Công ty CP XNK Lương thực Thành Sang;

- Công ty TNHH Phát Tài.

4. Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: Không có.

5. Kế hoạch mở hồ sơ đề xuất về tài chính: Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 07/7/2020 tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ, số 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo để các nhà thầu biết, thực hiện./.

 Các tin đã đưa ngày: