Cục DTNN khu vực Bắc Thái thông báo kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất về Kỹ thuật và Kế hoạch mở Hồ sơ đề xuất Tài chính gói thầu số 01, cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(07/07/2020)

A. Thông tin chung:

1.Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái

- Địa chỉ: Số 63, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại: 0208.3852097;   Fax: 0208.3857849; 3852097.

2. Tên dự án: Cung cấp gạo dự trữ quốc gia năm 2020.

B. Nội dung chính:

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái  thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và kế hoạch mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu số 01, cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 cụ thể sau:

  1. Danh sách các nhà thầu có HSĐXKT đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

Tên gói thầu

Tên nhà thầu

Điểm kỹ thuật

Gói thầu số 01; Số lượng 1.320 tấn nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước thành phố Thái Nguyên

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Nam Ninh

980

Công ty TNHH Vạn Lợi

980

Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam

980

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Thành Lợi

980

2. Kế hoạch mở Hồ sơ đề xuất Tài chính:

- Thời gian mở Hồ sơ đề xuất Tài chính: 14 giờ 00 phút, ngày 07/7/2020;          

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 04, Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái (  số 63, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái kính mời các nhà thầu có tên tại Mục 1 đến dự mở Hồ sơ đề xuất Tài chính theo thời gian và địa điểm nêu trên./.

 Các tin đã đưa ngày: