Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo điều chỉnh kế hoạch mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(07/07/2020)

 

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH MUA THÓC NHẬP KHO DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2020

 

          Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-TCDT ngày 30/6/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc điều chỉnh kế hoạch mua thóc DTQG năm 2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo điều chỉnh kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia năm 2020 theo phương thức mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ nhà nước, thời hạn mua thóc đến hết ngày 31/7/2020.

          Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán thóc dự trữ quốc gia xin vui lòng liên hệ tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình (số ĐT: 0256. 3822602 - 3824905) để đăng ký và biết thêm chi tiết.   Các tin đã đưa ngày: