Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo dưỡng hệ thống máy điều hòa nhiệt độ nhà văn phòng Cục

(07/07/2020)

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU                  

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: (0256) 3 819070 ;   Fax: (0256) 3 827 526.

2. Tên gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống máy điều hòa nhiệt độ nhà văn phòng Cục.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số: 331/QĐ-CDTNB ngày 06/7/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo dưỡng hệ thống máy điều hòa nhiệt độ nhà văn phòng Cục.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Giá gói thầu: 24.240.000 đồng

(Hai mươi bốn triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)

 

B. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói
 thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức
 lựa chọn nhà thầu

Thời gian
 bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại
 hợp đồng

Thời gian
 thực hiện hợp đồng

1

bảo dưỡng hệ thống máy điều hòa nhiệt độ nhà văn phòng Cục

24.240.000

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

08/7/2020

Hợp đồng trọn gói

20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng

24.240.000

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: