Chi cục DTNN Đông Anh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp phục vụ nhập 700 tấn thóc đông xuân năm 2020

(25/06/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh

Địa chỉ: Xã Việt Hùng – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 388 32470                       Fax: (024) 388 3247

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ nhập 700 tấn thóc đông xuân năm 2020

 

B. Nội dung chính về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian nhận báo giá

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp  nhập 700 tấn thóc năm 2020

 

86.100.000 đồng

(Tám mươi sáu triệu một trăm nghìn  đồng chẵn)

Ngân sách nhà nước cấp năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

8h30 ngày 25/6/2020 đến trước 16h30 ngày 01/7/ 2020

Quyết định số 18/QĐ -CCĐA ngày 22/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Thời gian  ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 31/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: