Chi cục DTNN Quảng Trạch thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp 882 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2020

(29/06/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch

- Địa chỉ: Khu phố 4 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3512140 ; Fax: 0232 3511698.

2. Tên gói thầu: Cung cấp 882 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 24/QĐ-CCDTQT ngày 24/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp 882 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2020.

4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp 882 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2020

23.799.888

Ngân sách nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 26/6/2020

Hợp đồng trọn gói, theo đơn giá cố định.

Đến hết ngày 30/6/2020

 Các tin đã đưa ngày: