Chi cục DTNN Quảng Trạch thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp 882 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2020

(29/06/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch

- Địa chỉ: Khu phố 4 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3512140 ; Fax: 0232 3511698;

2. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2018.

4. Tên dự án:

5. Tên gói thầu: Cung cấp 882 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2020.

B. Nội dung chính của kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp 882 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

23.799.888

23.799.888

Chi nhánh Quảng Bình thuộc Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Nghệ An

Số: 24/QĐ-CCDTQT ngày 24/6/2020 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu

Hợp đồng trọn gói, theo đơn giá cố định.

Từ ngày 24/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020

 

2. Các nhà thầu không trúng thầu:

2.1.  Cửa hàng Cao Bình Minh  (Lý do: Giá gói thầu cao ) 

2.2.  Cửa hàng Trần Xuân Vĩnh  (Lý do: Giá gói thầu cao )   Các tin đã đưa ngày: