Chi cục DTNN Việt Yên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp và sang bao 400 tấn thóc tẻ nhập kho vụ đông xuân năm 2020

(29/06/2020)

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 240 tấn thóc tẻ ĐX đổ rời nhập kho năm 2020.

 

19.440.000 đ

Mười chín triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.

 

19.440.000 đ

Mười chín triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

 

Trần Văn Cần

Quyết định phê duyệt số 12 /QĐ -CCDTVY ngày 26/06/2020

Trọn gói

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020.

 

 

 

2

Cung cấp dịch vụ sang bao, bốc sếp 160 tấn thóc đóng bao nhập kho năm 2020

20.800.000đ

Hai mươi triệu tám trăm nghìn đồng chẵn.

20.800.000đ

Hai mươi triệu tám trăm nghìn đồng chẵn.

Chỉ định thầu rút gọn

 

Trần Văn Cần

Quyết định phê duyệt số 12 /QĐ -CCDTVY ngày 26/06/2020

Trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020.

 

 

 Các tin đã đưa ngày: