Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo mời chào hàng Thi công xây dựng, cải tạo sửa chữa thường xuyên kho tàng phục vụ nhập, xuất hàng DTQG năm 2020

(30/06/2020)

1.Tên gói thầu: Thi công xây dựng;

- Loại gói thầu:  Xây lắp;

- Giá gói thầu: 769.020.298 đồng;

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng, cải tạo sửa chữa thường xuyên kho tàng phục vụ nhập, xuất hàng DTQG năm 2020- Chi cục DTNN Tây Sơn; Chi cục DTNN Quy Nhơn; Chi cục DTNN Quảng Ngãi;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày;

 

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cải tạo sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

3. Nguồn vốn: NSNN năm 2020 (Phí nhập, xuất hàng DTQG năm 2020);

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSYC từ:  ngày 30/6/2020 đến trước 09 giờ ngày 7/7/2020 (Trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nghĩa Bình, địa chỉ số 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

8. Giá bán 01 bộ HSYC:  1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);

9. Bảo đảm dự thầu: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng);

- Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tiền mặt;

10. Thời điểm đóng thầu:  09 giờ, ngày 30/6/2020;

11. Thời điểm mở thầu:     10 giờ, ngày 7/7/2020./.Các tin đã đưa ngày: