Chi cục DTNN Tam Điệp thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp, sang bao 1200 tấn thóc Dự trữ Quốc gia năm 2020

(30/06/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Địa chỉ: Tổ 16, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  02293824384               fax:

2. Tên gói thầu:

Gói thầu số 1: Cung cấp nhân công bốc xếp, sang bao 600 tấn thóc Dự trữ Quốc gia tại vùng kho Tam Điệp Chi cục Dự trữ nhà nước Tam Điệp;

Gói thầu số 2: Cung cấp nhân công bốc xếp, sang bao 600 tấn thóc Dự trữ Quốc gia tại vùng kho Rịa Chi cục Dự trữ nhà nước Tam Điệp;

         

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

 

TT

Tên

gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu  (đồng)

 

 

Giá trúng     thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu  (đồng)

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

QĐ phê duyệt kết quả LCNT

Gói thầu số 1

Cung cấp nhân công bốc xếp, sang bao 600 tấn thóc DTQG tại vùng kho Ria Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp

Chỉ định thầu rút gọn

73.800.000

73.800.000

Ông Đỗ Văn Cường, Đ/c Tổ 7 phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 15/8/2020

Quyết định số 42/QĐ – CCDTTĐ ngày   30/6/

2020

Gói thầu số 2

Cung cấp nhân công bốc xếp, sang bao 600 tấn thóc DTQG tại vùng kho Tam Điệp Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp

Chỉ định thầu rút gọn

73.800.000

73.800.000

Bà Đinh Thị Hương, Đ/c Chợ Đồng giao, phường Trung Sơn, TP Tam Điệp

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 15/8/2020

Quyết định số 43/QĐ – CCDTTĐ ngày

30/6 /2020

 Các tin đã đưa ngày: