Chi cục DTNN Hòa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đóng bao, bốc vác qua cân và bốc xếp thành lô 800 tấn thóc nhập kho năm 2020

(30/06/2020)

 

I/ Thông tin chung:

1/ Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình

2/ Địa chỉ: Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

3/ Điện thoại: 02183.841.863                    

4/ Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách Nhà nước

5/ Địa điểm thực hiện: Vùng kho Mông Hóa (Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)

II/ Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

  1. Nhà thầu trúng thầu:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu đã bao gồm thuế (đồng)

Giá trúng thầu đã bao gồm thuế (đồng)

Nhà thầu

 trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ  nhân công đóng bao, bốc xếp thóc nhập kho năm 2020

 

Chỉ định thầu rút gọn trong nước

96.000.000

96.000.000

Bà: Vũ Thị Phương;

Địa chỉ: Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Quyết định số 78/QĐ-CCDTHB ngày 29/6/2020 của Chi cục DTNN Hòa Bình

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 15/8/2020

  1. Nhà thầu không trúng thầu:

- Ông: Vũ Văn Dũng (Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội).

- Công ty TNHH nhựa Anh Tú (Địa chỉ: Số 627, đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Lý do không trúng thầu: Do giá dự thầu của 02 nhà thầu nêu trên cao hơn giá gói thầu.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình thông báo đến các nhà thầu tham gia dự thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình để đàm phán ký kết hợp đồng./.

 Các tin đã đưa ngày: