Chi cục DTNN Tiên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc vác 400 tấn thóc nhập kho năm 2020

(30/06/2020)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Lim – huyện Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại/fax: 02223837392

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

S

TT

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt kết quả

1

Cung cấp dịch vụ bốc vác 240 tấn thóc ĐX đổ rời nhập kho năm 2020

Số 58/TB-CCDTTS ngày 24/6/2020

Chỉ định thầu rút gọn

19.200.000đ

(Mười chín triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)

19.200.000đ

(Mười chín triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)

Đặng Văn Vân

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

Số: 23/QĐ-CCDTTS ngày 30/6/2020

2

 

Cung cấp dịch vụ sang bao, đóng báo, bốc xếp 160 tấn thóc ĐX  nhập kho năm 2020

Số 58/TB-CCDTTS ngày 24/6/2020

Chỉ định thầu rút gọn

20.640.000đ

(Hai mươi triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

20.640.000đ

(Hai mươi triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

Đặng Văn Vân

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

Số: 23/QĐ-CCDTTS ngày 30/6/2020

 Các tin đã đưa ngày: