Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020, bắt đầu từ ngày 03/7/2020

(01/07/2020)

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH MUA THÓC BỔ SUNG

NHẬP KHO DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2020

 

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-TCDT ngày 26/6/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia năm 2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch mua thóc bổ sung nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 như sau:

1. Số lượng: 817,627 tấn, nhập tại các địa điểm:

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi: 786 tấn;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn, tỉnh Bình Định: 31,627 tấn.

2. Phương thức: Mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ nhà nước.

3. Giá mua: Thực hiện theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc quy định giá mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

4. Chất lượng thóc nhập kho: Thóc vụ Đông Xuân năm 2020, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.

5. Thời gian tổ chức mua thóc: Thời điểm mở kho mua thóc từ ngày 09/7/2020; thời hạn mua thóc đến hết ngày 31/7/2020.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán thóc nhập kho dự trữ quốc gia, liên hệ tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình (số điện thoại: 02563.3822602 – 3824905) để đăng ký và biết thêm chi tiết.

 Các tin đã đưa ngày: