Chi cục DTNN Thủy Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 800 tấn thóc nhập kho năm 2020

(01/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên.

- Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm – huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 02253 874 127

- Quyết định số 29/QĐ-CCDTTN ngày 22/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên về việc phê duyệt danh mục dự toán và kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp 800 tấn thóc nhập kho năm 2020.

- Người ký quyết định: Chi cục trưởng

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 800 tấn thóc nhập kho năm 2020

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 800 tấn thóc nhập kho năm 2020

116.000.000

Ngân sách nhà nước

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia của cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

Tháng 6/2020

Hợp đồng trọn gói.

Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: