Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn lựa chọn nhà thầu cung cấp Ni tơ

(01/07/2020)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3 819 070 ; Fax: (0256) 3 827 526

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp Ni tơ.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu cung cấp Ni tơ

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

146.934.000

114.309.000

Công ty Cổ phần Dưỡng Khí Đà Nẵng

Số 325/QĐ-CDTNB ngày 01/7/2020 của Cục Trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: