Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp kho lương thực (kho số 2) - Kho dự trữ Phan Rang, Ninh Thuận

(01/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu - Tp. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889227. Fax: 058.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự án: Nâng cấp kho lương thực (kho số 2) - Kho dự trữ Phan Rang, Ninh Thuận.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 355/QĐ-TCDT ngày 29/6/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp kho lương thực (kho số 2) - Kho dự trữ Phan Rang, Ninh Thuận - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 14.900.000.000 đồng (Mười bốn tỷ chín trăm triệu đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu xây lắp số 1A: Hệ thống thoát nước, đường bê tông xung quanh kho số 2

996.018.916

NSNN

Chỉ định thầu

1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

Quý III năm 2020

Trọn gói

60 ngày

2

Gói thầu số 4C: Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu xây lắp số 1A

2.251.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III năm 2020

Trọn gói

30 ngày

3

Gói thầu số 5C: Thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1A

2.200.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III năm 2020

Trọn gói

60 ngày

4

Gói thầu số 6C: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1A

24.813.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III năm 2020

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp số 1A

5

Gói thầu số 8A: Bảo hiểm công trình gói thầu số 1A

2.901.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III năm 2020

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp số 1A

Tổng giá các gói thầu

1.028.183.916

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: