Chi cục DTNN Kiến An thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp nhập 2.600 tấn thóc vụ Đông Xuân năm 2020

(01/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

- Địa chỉ: Số 268 Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225.3871804

- Fax:                                                                 Email:

2. Tên gói thầu lựa chọn đơn vị bốc xếp nhập 2.600 tấn thóc vụ Đông Xuân năm 2020.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên các phần thầu của gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá của gói thầu (đồng)(1)

Giá trúng thầu (đồng)(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Loại hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Gói thầu lựa chọn đơn vị bốc xếp nhập 2.600 tấn thóc năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

351.000.000 đồng

351.000.000 đồng

Nguyễn Văn Vĩ

Quyết định số: 32/QĐ-CCDTKA ngày 01/7/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

Hợp đồng trọn gói

 

45 ngày

 Các tin đã đưa ngày: