Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng cải tạo, nâng cấp nhà BQ thiết bị (nhà kho K10)

(25/06/2020)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 02923 883116. Fax: 02923 824497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên công trình

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

 

 

 

1

Công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà bảo quản thiết bị (nhà kho K10) kho Dự trữ Trà Nóc; Hạng mục: Thay mái tôn; đóng trần tôn; sửa chữa vách tôn; sơn khung kho; trám vá và sơn tường trong, tường ngoài kho; đổ bê tông nền; sửa chữa hệ thống cửa và hệ thống điện trong kho

Thi công xây dựng Cải tạo, nâng cấp nhà bảo quản thiết bị (nhà kho K10)

20200608607-00 ngày 05/6/2020

Chào hàng cạnh tranh qua mạng

1.287.454.570  (đã có thuế VAT)

1.143.477.074  (đã có thuế VAT)

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tâm Đức Mạnh

Trọn gói

30 ngày

Quyết định số 209/QĐ-CDTTNB ngày 24/6/2020 

 Các tin đã đưa ngày: