Chi cục DTNN Bình Lục thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 610.000 kg thóc ĐX nhập kho năm 2020

(26/06/2020)

 

1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 610.000 kg thóc ĐX nhập kho năm 2020

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 610.000 kg thóc ĐX nhập kho năm 2020

3. Giá gói thầu: : 73.200.000 đồng

(Số tiền bằng chữ: Bẩy mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng)

4. Giá trúng thầu: 73.200.000 đồng

(Số tiền bằng chữ: Bẩy mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng)

 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

6. Nhà thầu trúng thầu: Ông Lê Quốc Hưng – Tổ trưởng tổ bốc vác. Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ - Bình Lục – Hà Nam

7. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 04/QĐ-CCDTBL ngày 22/6/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 610.000 kg thóc ĐX nhập kho năm 2020” theo hình thức chỉ định thầu rút gọn./.

 Các tin đã đưa ngày: