Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2020

(26/06/2020)

 

1/. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên

Địa chỉ: 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693.723 543                    Fax: 02693.723 548

2/. Tên gói thầu: Cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2020.

3/. Số thông báo mời thầu: 20200628564

4/. Giá gói thầu: 121.800.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi mốt triệu tám trăm ngàn đồng chẵn). Tổng giá trị dự toán đã bao gồm các loại thuế theo luật định; các chi phí có liên quan; chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng và bơm nạp cho tất cả các lô gạo nhập kho năm 2020 tại cửa kho các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

5/. Giá trúng thầu: 100.800.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm triệu tám trăm ngàn đồng chẵn). Tổng giá trúng thầu đã bao gồm các loại thuế theo luật định; các chi phí có liên quan; chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng và bơm nạp cho tất cả các lô gạo nhập kho năm 2020 tại cửa kho các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

6/. Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH OXYGEN TUẤN ANH – GIA LAI

7/. Loại hợp đồng: Trọn gói.    

8/. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9/. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 191/QĐ-CDTBTN ngày 25/6/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2020.

10/. Nhà thầu không trúng thầu: Công ty cổ phần Dưỡng khí Việt

Lý do: E-HSDT của Công ty cổ phần Dưỡng khí Việt có giá dự thầu sau giảm giá cao hơn so với E-HSDT của nhà thầu tham dự được đánh giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá dự thầu sau giảm giá thấp nhất, không vượt giá gói thầu.

11/. Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên kính mời nhà thầu trúng thầu có mặt tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên (số 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) để ký kết hợp đồng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này./.

 Các tin đã đưa ngày: