Chi cục DTNN Tân Hiệpthông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 400 tấn thóc nhập kho DTQG năm 2020

(26/06/2020)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại/fax: 0204 3878 240

Đề nghị Cục công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp, sang bao, đóng bao 200 tấn thóc nhập kho DTQG năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

25.600.000

(Hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng)

25.600.000

(Hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng)

Nguyễn Văn Long

Quyết định số 32/QĐ-CCDTTH

ngày 26/6/2020 của Chi cục  trưởng Chi cục DTNN Tân Hiệp

Trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

2

Thuê nhân công bốc xếp 200 tấn thóc đổ rời nhập kho DTQG năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

15.800.000

(Mười lăm triệu tám trăm nghìn đồng)

15.800.000

(Mười lăm triệu tám trăm nghìn đồng)

Nguyễn Văn Long

Quyết định số 32/QĐ-CCDTTH

ngày 26/6/2019 của Chi cục  trưởng Chi cục DTNN Tân Hiệp

Trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: