Chi cục DTNN Mỹ Đức thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đóng bao, bốc vác qua cân và bốc xếp thành kiêu 400 tấn thóc nhập kho năm 2020

(26/06/2020)

 

A. Thông tin chung:

  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức

Địa chỉ: Thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

  1. Điện thoại:  024 33.734.126                    Fax: 024 33.734.126
  2. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức
  3. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công đóng bao, bốc vác qua cân và bốc xếp thành kiêu 400 tấn thóc nhập kho năm 2020 (Gọi tắt là Cung cấp dịch vụ nhân công phục vụ nhập 400 tấn thóc năm 2020).

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

  1. Nhà thầu trúng thầu:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ nhân công đóng bao, bốc vác qua cân và bốc xếp thành kiêu 400 tấn thóc nhập kho năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn trong nước

44.800.000 (Bốn mươi tư triệu, tám trăm nghìn đồng)

44.800.000 (Bốn mươi tư triệu, tám trăm nghìn đồng)

Bà: Vũ Thị Phương;     Địa chỉ: Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Quyết định số 08/QĐ-CCDTMĐ ngày 25/6/2020 của Chi cục trưởng, Chi cục DTNN Mỹ Đức

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

  1. Nhà thầu không trúng thầu:

- Ông: Nguyễn Đức Quế (Địa chỉ: Thôn 9, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội).

- Bà: Nguyễn Thị Lưu (Địa chỉ: Tổ dân phố Văn Giang Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội).

Lý do không trúng thầu: Do giá dự thầu của 02 nhà thầu nêu trên cao hơn giá gói thầu.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức thông báo đến các nhà thầu tham gia dự thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức để đàm phán ký kết hợp đồng./.

 Các tin đã đưa ngày: