Chi cục DTNN Việt Trì thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 250 tấn thóc nhập kho Dự trữ Quốc gia kế hoạch năm 2020

(26/06/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì.

- Địa chỉ: Khu phố 5- Phường Vân Cơ - TP.Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210.3952169    Fax: 0210.3991285

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 250 tấn thóc nhập kho Dự trữ Quốc gia kế hoạch năm 2020

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp  250  tấn thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

32.500.000

32.500.000

Ông Lê Minh Hợp

Quyết định phê duyệt số 97/QĐ-CCDTVP ngày 25/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì

Hợp đồng có đơn giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với  toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Từ ngày hợp đồng có giá trị đến hết ngày 15/8/2020

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng các phần thầu:

1. Ồng Đặng Ngọc Hòa  - Địa chỉ: Phường Tiên Cát - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

          2. Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Địa chỉ : Xã Mỹ Lương  - Huyện Yên Lập  -  Tỉnh Phú Thọ

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

 Các tin đã đưa ngày: