Chi cục DTNN Kiến An thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp nhập 2.600 tấn thóc năm 2020

(26/06/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

- Địa chỉ: Số 268 đường 351, thôn Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

- Điện thoại: 02253.589223

- Quyết định số  36/QĐ-CCDTKA ngày 26/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập 2.600 tấn thóc năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An.

- Người ký quyết định: Chi cục trưởng

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập 2.600 tấn thóc vụ Đông Xuân năm 2020.

 

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập 2.600 tấn thóc năm 2020

 

 

351.000.000 đồng

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Một túi hồ sơ

Tháng 6/2020

Hợp đồng trọn gói.

Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: