Chi cục DTNN Lâm Đồng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 900 tấn gạo nhập kho năm 2020

(02/06/2020)

 

Tên Bên mời thầu: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng

Địa chỉ: Số 01 Huỳnh Tấn Phát- Phường 11- TP. Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: Điện thoại: 0263 3 814073     ; Fax: 02633 814073.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Thuê nhân công bốc xếp 900 tấn gạo nhập kho năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

67.500.000

67.500.000

Hợp tác xã vận tải cơ giới Quyết Tiến

Quyết định số 51/QĐ-CCDTLĐ ngày 02/6/ 2020

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhưng đảm bảo nhập xong trước ngày 30/6/2020

 Các tin đã đưa ngày: