Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua khí nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2020

(02/06/2020)

A.Thông tin chung:

1.Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

    - Địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, Phường 1,TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

    - Điện thoại: 02703.816.919 ;   Fax: 0703.910.865.

2.Tên gói thầu: Mua khí nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu  gạo dự trữ quốc gia năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu: Số 148 /QĐ-CDTCL ngày 02/6/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

     - Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa - Chức vụ: Cục trưởng

 4.Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

( đồng )        

Giá trúng thầu

( đồng )

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua khí nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu  gạo dự trữ quốc gia năm 2020.

 

Chỉ định thầu rút gọn; Lựa chọn nhà thầu trong nước

 

95.040.000 đồng

95.040.000 đồng

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp An Phát

QĐ số: 148/QĐ-CDTCL ngày    02/6/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Cửu Long.

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

 

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

 

        Số tiền bằng chữ: (Chín mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng)

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, giao nhận và các chi phí khác tới địa điểm giao, nhận hàng.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long trân trọng thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: