Chi cục DTNN Kiến An thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu kê lót 14 ngăn kho nhập 2.600 tấn thóc năm 2020

(02/06/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước  Kiến An

- Địa chỉ: Số 268 Đường 351, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 02253.871.804

- Quyết định số 29/QĐ-CCDTTN ngày 02/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An về việc phê duyệt danh mục dự toán và kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kê lót 14 ngăn kho nhập 2.600 tấn thóc năm 2020;

- Người ký quyết định: Chi cục trưởng

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ kê lót 14 ngăn kho nhập 2.600 tấn thóc năm 2020;

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ kê lót 14 ngăn kho nhập 2.600 tấn thóc năm 2020;

 

 

37.280.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 6/2020

Hợp đồng trọn gói.

Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: