Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa kho K1, K11 - Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Làm mái đón che hai bên hông nhà kho...

(02/06/2020)

  • Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.          
  • Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.
  • Điện thoại/fax/email: 0292.3883116 - Fax: 0292.3824497
  • Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự án

 Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Công trình: Sửa chữa kho K1, K11 - Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Làm mái đón che hai bên hông nhà kho; Chống tốc mái toàn bộ mái kho K1 và kho K11; Chống dột mái tôn nhà kho K1 và nhà kho K11

Thi công sửa chữa kho K1, K11 - Kho Dự trữ Trà Nóc

 

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

124.331.276 

124.331.276 

Công ty TNHH MTV XDTM Châu Phát Đạt

Trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số       176/QĐ-CDTTNB ngày        27/5/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: