Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa kho K5, K7 - Kho Dự trữ Phi Trường - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Gia cố vách tôn nhà kho K5 ...

(02/06/2020)

  • Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.          
  • Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.
  • Điện thoại/fax/email: 0292.3883116 - Fax: 0292.3824497
  • Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự án

 Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Công trình: Sửa chữa kho K5, K7 - Kho Dự trữ Phi Trường - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Gia cố vách tôn nhà kho K5; Chống dột mái tôn nhà kho K5; Thay thế hệ thống đèn bảo vệ kho; Thay máng xối K7; Gia cố vách tôn nhà kho K7; Chống dột mái tôn nhà kho K7

Thi công Sửa chữa kho K5, K7 - Kho Dự trữ Phi Trường

 

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

258.669.153 

258.669.153 

Công ty TNHH MTV XDTM Châu Phát Đạt

Trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số       175/QĐ-CDTTNB ngày        27/5/2020  của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: