Chi cục DTNN Tây Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp, vệ sinh kho hàng phục vụ nhập 2.340 tấn gạo DTQG

(02/06/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn.

Địa chỉ: xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3882107              ;  Fax: 0256.3882107

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp, vệ sinh kho hàng phục vụ nhập 2.340 tấn gạo DTQG.

 

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bốc xếp gạo DTQG và kết hợp vệ sinh kho hàng sau nhập

Chỉ định thầu rút gọn

86.580.000

86.580.000

Hợp tác xã Bốc xếp Quy Nhơn

Quyết định số:               39/QĐ-CCDTTS   ngày 01/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2020

 Các tin đã đưa ngày: