Chi cục DTNN Quảng Ngãi thông báo kế kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp và vệ sinh kho nhập gạo DTQG năm 2020

(29/05/2020)

 

           THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  1. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255 3822620;  Fax: 0255 3822620.

2. Tên gói thầu: Cung cấp nhân công bốc xếp và vệ sinh kho sau nhập gạo DTQG năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 21/QĐ-CCDTQNG ngày 29/5/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi về việc phê duyệt kết quả nhà thầu cung cấp nhân công bốc xếp và vệ sinh kho sau nhập gạo DTQG năm 2020.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

B. Nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh kho sau nhập 2.145, tấn gạo   năm 2020.

Chỉ định thầu rút gọn

85.800.000,

85.800.000,

Tổ công nhân bốc xếp xã Đức Hiệp – Đại diện  Ông Trịnh Quang Viễn, Tổ trưởng

Quyết định số 21/QĐ-CCDTQNG ngày 29/5/2020 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Quảng Ngãi

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2020

 Các tin đã đưa ngày: