Chi cục DTNN Hòa Vang thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp và vệ sinh môi trường sau khi nhập gạo năm 2020

(29/05/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang.

- Địa chỉ: Xã Hòa Phong - huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-2216858

- Fax: 0236-3846486.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 43/QĐ-CCDTHV ngày 28/5/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang: “Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp và vệ sinh môi trường sau khi nhập gạo năm 2020”.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp và vệ sinh môi trường sau khi nhập gạo năm 2020

469.000.000

đồng

(Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi chín triệu đồng)

Ngân sách nhà nước giao năm 2020

Chỉ định thầu.

- Từ ngày 28/5/2020

Trọn gói, không thay đổi giá trong suốt quá trình thực hiện

Theo thời gian thực hiện hợp đồng mà hai bên đã ký kết và hợp đồng mua bán gạo dự trữ chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

 Các tin đã đưa ngày: