Chi cục DTNN Sơn La thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bốc xếp 4.700,000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020

(29/05/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La

- Địa chỉ: Km 9, Phường chiềng Sinh, TP Sơn la

- Điện thoại: 02123873282

- Fax: 02123873282

2. Tên gói thầu: Dịch vụ bốc xếp 4.700,000 tấn gạo nhập kho năm 2020

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu

(đồng)

Quyết định chỉ định

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bốc xếp 4.700,000 tấn gạo  nhập kho năm 2020

Tham gia thực hiện của cộng đồng

493.500.000 đồng

Lường Văn Nhượng

493.500.000 đồng

Quyết định số 86/QĐ-CCDTSL ngày 29/5/2020 của Chi cục DTN Sơn La

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thực hiện xong công việc (Theo tiến độ nhập gạo)

 Các tin đã đưa ngày: