Chi cục DTNN Điện Biên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 3.900, tấn gạo nhập kho năm 2020

(29/05/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên

- Địa chỉ: Thôn 24 Xã Noong Hẹt – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên

- Điện thoại: 02153821159

Email: tranthihong8571@gmail.com

2. Tên gói thầu: Dịch vụ bốc xếp 3.900, tấn gạo nhập kho năm 2020

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu

(đồng)

Quyết định chỉ định

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bốc vác 3.900, tấn gạo  nhập kho năm 2020

Tham gia thực hiện của cộng đồng

370.500.000 đồng

Lường Văn Nam

370.500.000 đồng

Quyết định số 05/QĐ-CCĐB ngày 29/05/2020

của Chi cục DTNN Điện Biên

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thực hiện xong công việc (Theo tiến độ nhập gạo)

 Các tin đã đưa ngày: