Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Các gói thầu: Số 04, 07, 08 và 15 cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020

(29/05/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

- Địa chỉ: số 572, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Điện thoại: 0373.943.226 - 0373.940.397. Fax: 0373.943.225.

2. Các gói thầu: Số 04, 07, 08 và 15 cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: Danh sách nhà thầu trúng thầu, gói thầu, giá gói thầu, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng.

Gói thầu (số)

Tên nhà thầu tham dự

Giá trúng thầu

Giá trị bảo đảm thực hiện HĐ (đồng)

Loại HĐ

Thời gian thực hiện Hợp đồng

04

Công ty TNHH Phát Tài

11.799.900.000

589.995.000

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Xong trước ngày 30/6/2020

07

Công ty TNHH Phát Tài

17..699.850.000

884.992.500

08

Công ty TNHH Vạn Lợi

11.799.900.000

589.995.000

15

Công ty TNHH Vạn Lợi

11.799.900.000

589.995.000

Tổng cộng:

53.099.550.000

2.654.977.500

   

Giá trên là giá đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng có cả bao bì, gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 460/QĐ-CDTTH ngày 27/5/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa./.Các tin đã đưa ngày: