Chi cục DTNN Mộc Châu có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc vác 2.400 tấn gạo nhập kho Dự trữ quốc gia năm 2020

(01/06/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu

- Địa chỉ: Tiểu khu Bó Bun - Thị trấn Nông Trường Mộc Châu - Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 02123.569.898

- Fax:

2. Tên gói thầu: Dịch vụ bốc vác 2.400 tấn gạo nhập kho Dự trữ quốc gia năm 2020.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu

(đồng)

Quyết định chỉ định

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bốc vác 2.400 tấn gạo nhập kho Dự trữ quốc gia  năm 2020

Tham gia thực hiện của cộng đồng

228.000.000

Ông: Nguyễn Thế Hùng

228.000.000

Quyết định số 66/QĐ-CCMC ngày 31/5/2020 của Chi cục DTNN Mộc Châu

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thực hiện  xong công việc ( Theo tiến độ nhập gạo).

 Các tin đã đưa ngày: