Cục DTNN khu vực thông báo Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(01/06/2020)

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO

 MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN QUA MẠNG.

 

1. Tên cơ quan thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714172   - Fax: 0236-3746413.

2. Tên gói thầu: Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

3. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên năm 2020.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước giao năm 2020.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

7. Thời gian đăng tải bản yêu cầu báo giá: ngày 01/6/2020, trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Thời hạn đóng thầu/mở thầu: 10h00 ngày 05/6/2020.

9.  Địa điểm mở thầu: trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

 Các tin đã đưa ngày: