Chi cục DTNN Vĩnh Phúc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp nhập 1.200 tấn gạo Dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2020

(01/06/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Số 184 - Đường Trần Phú - Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 02113.869.660   Fax: 02113.548.036

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập 1.200 tấn gạo Dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2020 tại vùng kho HươngCanh thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập 1.200 tấn gạo DTQG kế hoạch năm 2020 tại vùng kho Hương Canh thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

 

Chỉ định thầu rút gọn

96.000.000

96.000.000

Ông Lê Minh Hợp

Quyết định phê duyệt kết quả số 19/QĐ-CCDTVP ngày 01/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và xong trước ngày 30/6/2020.

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng các phần thầu:

1. Ông Trần Văn Thắng – Địa chỉ: Khu phố 1 - TT.Hương Canh – H.Bình Xuyên - T.Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Bà Nguyễn Thị Dung – Địa chỉ: Hương Canh – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

 Các tin đã đưa ngày: